Bilete - online

Muzeul Judetean de Arta Prahova Ion Ionescu-Quintus

Bilete - online

Muzeul Memorial Nicolae Grigorescu

Bilete - online

Colectia de Arta Avocat Aldea N. Neagoe

Achiziţii publice

16.02.2024 Raportul procedurii – Servicii de verificare instalație electrică, tablouri electrice generale și de distribuție și eliberare fișe de verificare


23.01.2024 ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Servicii de verificare instalații electrice, verificare tablouri electrice și de distribuție, eliberare fișe de verificare


11.12.2023 Proces verbal – încheiat astăzi 11.12.2023 pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect „Servicii de verificare instalație electrică, tablouri electrice generale și de distribuție și eliberare fișe de verificare” CPV – 45310000-3 -Lucrări de instalații electrice


22.11.2023 ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Servicii de verificare instalații electrice, verificare tablouri electrice și de distribuție, eliberare fișe de verificare si Caietul de sarcini


21.11.2022 ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ “Sistem server pentru operare date (buget, ALOP, contabilitate si salarii), stocare si protectie date + programe informatice – Muzeul Județean de Arta Prahova”

Caiet de sarcini


17.11.2022 ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Servicii de verificare instalații electrice, verificare tablouri electrice și de distribuție, eliberare fișe de verificare

Caiet de sarcini


04.10.2022 ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Servicii de verificare instalații electrice, verificare tablouri electrice și de distribuție, eliberare fișe de verificare

Caiet de sarcini  


22.12.2021 INFORMARE privind anularea procedurii de achizitie directa avand ca obiect achizitia Sistem server pentru operare date (buget, ALOP, contabilitate si salarii) stocare si protectie date + programe informatice


07.12.2021 Sistem server pentru operare date (buget, ALOP, contabilitate si salarii)  stocare si protectie date + programe informatice

Caiet de sarcini  Scrisoare de inaintare


16.11.2021 Sistem server pentru operare date (buget, ALOP, contabilitate si salarii)  stocare si protectie date + programe informatice

Caiet de sarcini   Scrisoare de inaintare


25.10.2021 Anunț achiziție directă – Servicii de verificare instalații electrice

Caiet sarcini  –  Acte


18.03.2021 Achiziție directă -servicii de intretinere si reparatii a echipamentelor informatice

Caiet sarcini


03.11.2020 – Anunț – Achiziție directă verificare instalații electrice


03.11.2017 – Achiziționare servicii de restaurare bunuri culturale

Documentație de atribuire | Invitație de participare | Erată


25.11.2016 – Servicii de expertizare-evaluare – lucrări de pictură, grafică şi sculptură ce constituie Colecția de artă „Avocat Aldea N. Neagoe”

Caiet de sarcini


2016 10 28 – Încălzire centrală la Casa Avocat Aldea N. Neagoe

Caiet de sarcini


11 martie 2014 – Combaterea igrasiei şi refacerea degradării structurale

invitație de participare


10 octombrie 2013 – Sistem de încălzire centrală

invitație de participare